Sign for my future. Tekent u ook?


Samen met vele andere burgers, studenten en bedrijven is WaW bezorgd om de wereld waarin wij, en straks onze kinderen en kleinkinderen, leven en werken. Daarom zet Ingrid Verduyn, CEO van WaW, zich in als ambassador voor Sign for my Future. Kom op en steun mee dit burgerinitiatief!

Sign for my Future is een initiatief van een brede coalitie van jongeren, middenveldorganisaties, de media, de academische wereld en bedrijfsleiders in toonaangevende bedrijven, die zich zorgen maken over een te sterke klimaatopwarming en willen dat onze volgende regeringen eindelijk werk maken van een ambitieus klimaatbeleid.

Ingrid Verduyn: “Sign for my Future zie ik als een positief signaal vanuit het bedrijfsleven. Ik ben blij om steeds meer voorbeelden te zien van bedrijven die op een positieve en duurzame manier ondernemen. Ook bij WaW zijn we ambitieus op vlak van maatschappelijke impact. Elk jaar investeren we een derde van onze winst in een sociaal tewerkstellingsproject voor jongeren met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Sign for my future zie ik als een hoopvol initiatief vanuit het bedrijfsleven en ik zet er graag mijn schouders onder als ambassador.”

Sign for my Future vraagt nadrukkelijk aan onze politici om het beleid aan te passen en in de volgende regeerperiode werk te maken van een gecoördineerd klimaatbeleid met deze drie dringende aandachtspunten:
  1. Een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn in België en de gewesten.
  2. Een ambitieus investeringsplan dat een positieve stimulans creëert voor onze bedrijven en de bredere samenleving om te bouwen aan een CO2-neutrale samenleving
  3. Een onafhankelijke evaluatie en advisering van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten. 

Meer dan 90.000 burgers, bedrijfsleiders en hun medewerkers ondertekenden al dit mandaat. Doet u mee? Klik hier en geef je steun.  

Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker