De vier meest gestelde vragen over thuiswerken


 Thuiswerk wordt steeds populairder. Het biedt dan ook heel wat voordelen. Meer dan 75% van de thuiswerkers vindt dat ze thuis productiever werken en dat hun werk-privébalans erdoor verbetert. Maar hoe zit het met de juridische kant? En wat bij een ongeval thuis? We gaan in op enkele veel gestelde vragen.

1.  Moet er een specifieke arbeidsovereenkomst worden opgesteld voor thuiswerk?

De arbeidsovereenkomst voor de telewerker is een gewone arbeidsovereenkomst waarin een aantal specifieke vermeldingen moeten opgenomen worden. Deze bepalingen worden in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen.
  • de frequentie van het thuiswerk (het aantal dagen per week)
  • de tijdstippen en de wijze waarop de medewerker bereikbaar moet zijn
  • de plaats waar de medewerker zal werken
  • de tijdstippen waarop de thuiswerker een beroep kan doen op technische ondersteuning
  • het bedrag van de kostenvergoeding
  • de wijze waarop een einde gemaakt wordt aan het werk.
Daarnaast moet de werkgever de medewerker ook informeren over de taken die hij thuis moet verrichten, de wijze waarop hij/zij eventueel moet rapporteren en de persoon tot wie de thuiswerker zich kan wenden bij vragen.

2. Moet er een kostenvergoeding worden betaald aan de telewerker? 

Als de telewerker zijn eigen computer, internetaansluiting, telefoon, …. gebruikt, moet de werkgever deze kosten vergoeden. Het bedrag van de vergoeding wordt in de bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen. Alleszins kan maximaal 10 procent van het brutoloon van de telewerker als kostenvergoeding worden betaald. Bovendien moet dit bedrag worden omgerekend naar het aantal uren dat de werknemer van thuis uit werkt.

3. Wat bij een arbeidsongeval?

Het betreft hier een delicate zaak. In het geval van thuiswerk is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen een arbeidsongeval en een privéongeval. Om deze reden werd in 2009 in de arbeidsongevallenwet ‘een vermoeden’ ingevoerd. Zo wordt vermoed dat een ongeval een arbeidsongeval is wanneer het zich voordoet op de plaats die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de plaats waar de telewerker werkt en tijdens de periode die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de periode gedurende dewelke de telewerker werkt. Een ongeval dat zich niet op de opgegeven arbeidsplaats heeft voorgedaan, kan ook nog een arbeidsongeval zijn, maar in dit geval gelden de gewone bewijsregels. De medewerker moet dan kunnen aantonen dat hij zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde op het moment van het ongeval.
Een heikel punt is een arbeidsongeval tijdens overuren. Buiten de vooropgestelde werkuren is men niet altijd verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering. Wanneer de werknemer op eigen initiatief overuren presteert zonder dat dit gegrond is, dan doet hij dat op eigen risico. Gezien het toenemende succes van thuiswerk zullen deze discussies in de toekomst ongetwijfeld nog toenemen.
Bij occasioneel thuiswerk (bv. staking of sneeuw) bestaat er geen expliciete overeenkomst tussen beide partijen wat betekent dat de medewerker dan niet geniet van het automatische vermoeden. In dit geval is het verstandig om bij éénmalig thuiswerk dan ook een overeenkomst op papier of mail op te stellen, met daarin de vermelding van een duidelijke plaats en uurrooster.
Een interessante tip voor de werkgever: De werkgever kan best de wetsverzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte brengen van de organisatie van thuiswerk, aangezien de arbeidsongevallenverzekering hier dus van toepassing is.

4. Wat met overuren?

Wie thuiswerkt is niet onderworpen aan de arbeidsduur. Zo mag de telewerker op zondag werken, of na kantooruren, zonder dat er juridisch sprake is van overuren, en dus ook zonder dat de werkgever extra loon verschuldigd is.  Anderzijds is uitdrukkelijk voorzien dat de telewerker zijn werk organiseert binnen de arbeidsduur zoals die geldt in de onderneming. Dit betekent dat de wekelijkse contractuele arbeidsduur van de telewerker niet meer mag bedragen dan de wekelijkse arbeidsduur van de andere werknemers.

Nog vragen?
Met je vragen over werkgerelateerde thema's zoals bijvoorbeeld deze vragen over thuiswerken kan je als uitzendkracht, freelancer of als opdrachtgever altijd terecht bij je WaW business partner. We helpen je graag verder.
admin@waw.jobsOok interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker