Te warm om te werken? Maatregelen om veilig te werken bij extreme warmte

Welke maatregelen bij extreme warmte
een h
Een hittegolf komt er aan. Welke maatregelen moet je als bedrijf nemen? Hoe zorg je er voor dat je werknemers veilig kunnen werken als het tropisch warm is?

Wanneer is het te warm?

Bij bepaalde temperaturen moet een werkgever maatregelen nemen. Welke maatregelen of acties je moet ondernemen is afhankelijk van de gemeten temperatuur en het soort werk (werkbelasting).
Die temperatuur kan je niet meten met een gewone thermometer. Want bij warme temperaturen speelt ook luchtvochtigheid een rol, en soms ook de windsnelheid of de rechtstreekse warmtestraling van de zon of een machine.
De gemeten warmte wordt uitgedrukt in een zogenaamde WBGT-index. Als je niet de juiste meetapparatuur hebt kan je met deze omrekeningstabel in de buurt komen van het officiële resultaat.

Licht of zwaar werk?

Uiteraard weegt warmte meer door bij zware fysieke inspanningen. Het is de arbeidsgeneesheer die vaststelt hoeveel fysieke inspanning een job inhoudt gedurende 8 uur werk.
Voor blootstelling aan warmte mag de WBGT-index niet hoger zijn dan:

 • 29 voor zeer licht of lichte fysieke arbeid (bureauwerk, rijden, handenarbeid aan een tafel, …)
 • 26 voor middelmatige zware fysieke arbeid (timmerwerk, besturen van een tractor, staande handenarbeid, …)
 • 22 voor zware arbeid (zagen, werken met kruiwagen, …)
 • 18 voor zeer zware fysieke arbeid (graafwerk, opklimmen van ladders en trappen, …)

Niet wachten om maatregelen te nemen

Als de WBGT-waarden worden overschreden, ben je verplicht als werkgever om acties te ondernemen. Natuurlijk moet je niet wachten tot de waarden overschreden zijn en kan je best vooraf al maatregelen treffen. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Zorg voor kleding die je werknemers beschermt tegen de warmte en laat aangepaste kleding toe in zoverre die de veiligheid garandeert.  
 • Geef gratis verfrissende drank aan je werknemers.
 • Neem snel en binnen de 48 uur de nodige maatregelen om de temperatuur onder controle te houden (vb. airco-toestellen).
 • Verminder de fysieke werkbelasting door arbeidsmiddelen of werkmethodes aan te passen.
 • Zorg er voor dat je werknemers minder lang en minder intens aan warmte worden blootgesteld. 
 • Als de waarden langer dan 48 uren aanhouden, moet je werkroosters aanpassen en rusttijden invoeren. 

In extreme omstandigheden kan je als werkgever eventueel ook overwegen om tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer in te voeren op voorwaarde dat de voorwaarden hiertoe voldaan zijn. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA, in sommige gevallen ook aangevuld met een vergoeding van het fonds voor bestaanszekerheid.

Als je als werknemer vindt dat er maatregelen nodig zijn op je werk, spreek je best je werkgever aan. Voor informatie en advies kan je ook terecht bij het Comité voor preventie en bescherming op het werk of de arbeidsgeneesheer.

Ozon

Aanhoudend warm weer heeft vaak ook verhoogde ozonconcentraties tot gevolg. In de arbeidsreglementering zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong. Deze blootstelling aan ozon moet je beschouwen als een arbeidsrisico dat preventieve maatregelen vraagt. Dat is vooral belangrijk als je werknemers is open lucht werken omdat daar de ozonconcentratie aanzienlijk hoger ligt. Extra aandacht moet  gaan naar risicogroepen zoals werknemers met ademhalingsproblemen of met een cardiovasculaire belasting, zwangere werkneemsters en oudere werknemers.

Als werkgever kan je je baseren op de weersberichten of op de meetresultaten en voorspellingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.
Enkele maatregelen die je kunt nemen:

 • De zware fysieke arbeid enkel in de voormiddag laten uitvoeren, omdat dan de ozonconcentratie lager is.
 • Het vermijden van overwerk
 • Rustpauzes voorzien binnenshuis
 • Zonnedak voorzien bij werkplaatsen in open lucht,
 • Vermijden van extra belasting door andere prikkelende stoffen

En wat met uitzendkrachten?

Uiteraard gelden al deze maatregelen ook voor uitzendkrachten. Het is de onderneming die gebruik maakt van de uitzendkrachten die verantwoordelijk is voor de toepassing van de welzijnsreglementering, en dat gedurende de hele periode dat de uitzendkracht daar tewerkgesteld is.

Bron: “Rechten van werknemers bij warm weer”, Codex over het welzijn op het werk, FOD WASO

Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker