Nieuw: uitzendkrachten stemmen mee bij Sociale Verkiezingen 2020


Op de valreep is enkele maanden geleden het wetsvoorstel goedgekeurd om de wet sociale verkiezingen aan te passen. Een van de wijzigingen is dat interimmers voortaan meetellen bij de berekening van de gemiddelde tewerkstelling. En bovendien krijgen ze bij de sociale verkiezingen in 2020 ook stemrecht. Deze wijzigingen kunnen een belangrijke impact hebben op de organisatie van de sociale verkiezingen in uw bedrijf.

1. Uitzendkrachten tellen mee voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling


De sociale verkiezingen gaan volgend jaar door tussen 11 en 24 mei 2020. Een van de belangrijke nieuwigheden  is dat uitzendkrachten meetellen voor de berekening van de 'gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling'. De gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling bepaalt of uw onderneming sociale verkiezingen moet organiseren voor het CPBW (drempel: 50 werknemers) en/of de OR (drempel: 100 werknemers). In die berekening tellen voortaan niet alleen de vaste werknemers mee, maar ook de uitzendkrachten. Enkel de uitzendkrachten voor uitzonderlijk werk en tijdelijke vermeerdering van het werk tellen mee, niet zij die een vaste werknemer vervangen. In dat laatste geval zou er immers een dubbele telling zijn.

Net zoals bij de vorige sociale verkiezingen, moet elke bedrijf dat uitzendkrachten inzet tijdens een bepaalde referteperiode een specifiek register van uitzendkrachten bijhouden, zelfs wanneer de gebruiker geen sociale verkiezingen moet organiseren. Het gemiddelde van de uitzendkrachten wordt berekend door het aantal kalenderdagen waarop een uitzendkracht is ingeschreven in het register tijdens de referteperiode te delen door 92. Werkt de uitzendkracht in een arbeidsregime dat minder dan 3/4 van een voltijds uurrooster bedraagt, dan telt zijn tewerkstelling maar voor de helft mee. Al deze regels zijn dezelfde gebleven als tijdens de vorige verkiezingen.

Wat nieuw is, is de referteperiode tijdens dewelke de berekening moet gebeuren. Die referteperiode is het huidige kwartaal, namelijk de periode tussen 1 april en 30 juni 2019. Bij de vorige verkiezingen was dat het vierde kwartaal van het jaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen.
Er is één uitzondering op het verplicht bijhouden van het register. Als u meer dan 100 werknemers hebt en u hebt in de OR vóór 30 mei 2019 in de notulen vastgelegd dat de drempel van 100 werknemers in de onderneming is overschreden, dan moet uw onderneming geen register voor uitzendkrachten bijhouden.

2. Uitzendkrachten in dienst op 1 augustus kunnen mee naar de stembus

De grootste nieuwigheid is dat uitzendkrachten kunnen stemmen tijdens de volgende sociale verkiezingen. Mits ze aan deze beide voorwaarden samen voldoen:

  1. Ze moeten in een bepaalde referteperiode, vanaf 1 augustus 2019 tot de dag van de verkiezingen, minstens 3 ononderbroken maanden werken in uw bedrijf. Zijn er onderbrekingen in de tewerkstellingsperiodes, dan moeten ze minstens 65 werkdagen kunnen bewijzen.
  2.  De uitzendkracht moet bovendien in de periode tussen dag X (valt, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdag tss. 11/02/2020 en 24/02/2020) en Y-13 (tussen 28/04/2020 en 11/05/2020) minstens 26 werkdagen tewerkgesteld zijn in uw bedrijf.

Stel dat uw onderneming dus sociale verkiezingen organiseert op 11 mei 2020, dan begint de eerste referteperiode op 1 augustus 2019 en eindigt op 11 februari 2020 en de tweede referteperiode start op 11 februari 2020 en eindigt op 28 april 2020.

Vanaf augustus 2019 houdt u tijdens de referteperiodes best bij hoelang bepaalde uitzendkrachten bij u werken. Dat is belangrijk om de kieslijsten correct samen te stellen. De uitzendkrachten die aan beide voorwaarden cumulatief voldoen hebben stemrecht, ongeacht of ze op de datum van de verkiezingen nog tewerkgesteld zijn bij de gebruiker.

Meer weten?
Heb je WaW-uitzendkrachten in dienst en wil je weten of je ze op de kieslijst moet plaatsen of niet? Neem dan contact op met admin@waw.jobs. 
Voor algemene informatie en hulp bij het organiseren van de sociale verkiezingen kan je terecht bij sociale secretariaten, werkgeversorganisaties, juridische professionals en professionele uitgeverijen.


Bron: Peoplesphere 

Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker