Ingrid Everaerts van Make it Work wint de YouthStart Award 2019

Ingrid Everaerts, coach en bezieler van Make it Work in Antwerpen, wint de YouthStart Award 2019.

De YouthStart award wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de activering van kanszoekende jongeren in België.
Wie de YouthStart award krijgt, "heeft fundamentele impact gegenereerd of heeft op een innovatieve wijze vorm gegeven aan een inclusieve samenleving waarin kanszoekende jongeren met veel ondernemingszin hun leven in handen nemen."

Ingrid Everaerts is coach bij Make it Work in Antwerpen. Make it Work is een tewerkstellingsproject voor jongeren tussen 17 en 25 jaar. Het traject ondersteunt jongeren die in aanraking kwamen met het gerecht. Ingrid Everaerts coacht en traint deze jongeren en begeleidt hen naar werk, samen met de consulenten van WaW, die actief op zoek gaan naar een job in hun bedrijvennetwerk. Ook in Limburg is Make it Work actief onder leiding van Alice Frattari.

Bart De Bondt, CEO van YouthStart Belgium: "Wat me zeer charmeert bij Make it Work is dat het project georganiseerd en gefinancierd wordt door WaW, een commercieel bedrijf dat een derde van zijn winst investeert in het coachen en tewerkstellen van kansarme jongeren. De co-creatie en de samenwerking die Make it Work realiseert tussen jeugdrechters en sociale organisaties enerzijds, en bedrijven en werkgevers anderzijds is echt innoverend."

Ingrid Everaerts, coach bij Make it Work: "De award betekent een grote waardering voor mij. Mijn werk geeft me enorm veel voldoening en sterkt me om te blijven doorgaan, aanklampen, streng zijn, aanmoedigen, kansen geven, ... En het is zeker ook een erkenning voor onze jongeren en voor het harde werk dat ze doen tijdens het traject.

YouthStart is een non-profit organisatie die het zelfvertrouwen en het ondernemerschap stimuleert bij kanszoekende jongeren met behulp van een 8-daagse training. De organisatie geniet de steun van Koningin Mathilde.
Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker