Saif en zijn SURB-paradox


In het najaar klopte Saif aan bij Make it Work, vol motivatie en met een grote drijfveer om de draad van zijn leven opnieuw op te pikken. Op dat ogenblik verbleef Saif nog in de gevangenis van Merksplas, waar hij net een negatief advies had gekregen van de Strafuitvoeringsrechtbank (hierna SURB) op zijn aanvraag tot Elektronisch Toezicht, omdat hij geen vast werk kon voorleggen. Wat is dat nu net de SURB? En welke paradox ondervinden jongeren als Saif binnen dit systeem?

Op zoek naar een job vanuit de gevangenis: mission impossible? 

Een groot deel van de jongeren die bij MiW terecht komen, verblijft op het moment van het eerste contact nog in de gevangenis. Na het uitzitten van een bepaalde periode van hun straftijd en onder bepaalde condities kunnen ze via de SURB een alternatieve methode van bestraffing aanvragen. Hieronder vallen onder andere Elektronisch Toezicht (ET), ook wel gekend als de enkelband; Beperkte Detentie (BD), waarbij de jongere overdag de gevangenis mag verlaten, maar hiernaar ‘s avonds terugkeert om te overnachten; en Vervroegde Invrijheidstelling (VI). Om kans te maken op een van deze alternatieven moet een gevangene voldoen aan drie belangrijke voorwaarden: het hebben van een domicilie (tenzij gekozen wordt voor BD), werk en begeleiding tijdens hun reclassering.

Vanuit de gevangenis is het voor de jongere uiterst moeilijk om zichzelf voor te bereiden op een nakende SURB. Ze dienen uitgaansvergunningen (UV’s) aan te vragen om buiten de gevangenis al deze zaken op een rijtje te krijgen. Maar buiten, daar hangen de filters/etiketten als donderwolken boven hun hoofd. De onzekerheid over de uitkomst van de SURB maakt het moeilijk om een duurzame werkplek te vinden, aangezien bedrijven graag voor zekerheid kiezen. Tegelijk is het hebben van een werkplek noodzakelijk voor een positieve SURB-uitkomst. Binnen deze paradox probeert MiW het verschil te maken.

De rol van Make it Work 

Jongeren krijgen begeleiding op maat tijdens hun voorbereiding op hun SURB, met extra aandacht op het gebied van werk. Ook andere thema’s en levensdomeinen komen tijdens een traject bij MiW aan bod waarna samen met de coach gekeken wordt hoe gericht stappen gezet kunnen worden in al die gebieden.

Samen met Nena (coach Make it Work) ging Saif dan ook een intensief coaching traject aan waarbij gewerkt werd op deze levensdomeinen. Chauni (Business Partner van WaW) ging op haar beurt, na een ontmoeting met Saif, aan de slag met diens profiel om een job te vinden die hem op het lijf geschreven stond. Al snel keerde zij terug met goed nieuws: Saif mocht een proefdag draaien bij Chocolate World om te kijken of zijn technische achtergrond sterk genoeg was om door te groeien in het bedrijf. En wat bleek: Yes, hij mocht starten! De laatste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een alternatieve bestraffingsmethode werd hierdoor ingevuld.

Moeilijk gaat ook! 

Maar dan slaagt het noodlot toe. Een week voor zijn SURB gebeurt er iets in Saif zijn privé situatie waardoor hij niet meer op zijn geplande woonplaats terecht kan. De aandachtige lezer weet intussen immers dat die woonplaats nu net één van de voorwaarden is om een positief SURB advies te krijgen. Zijn SURB wordt dus genadeloos afgewezen. Hij contacteerde Nena die meteen alle hens aan dek sloeg aangezien geen Elektronisch Toezicht ook geen start bij Chocolate World betekende.

Om toch kans te maken op een alternatieve bestraffingsmethode en een job bij Chocolate World moest Saif noodgedwongen Beperkte Detentie aanvragen. Een spoedprocedure werd op gang gebracht met een nieuwe SURB-datum midden mei. Wat volgde waren stressvolle dagen voor Saif. Nena nam intussen contact op met Chocolate World en legde hen de ingewikkelde situatie uit, waarvoor zij begrip toonden: Saif was nog steeds welkom, en de opstart werd even uitgesteld.

De onrustige periode werd gelukkig beëindigd door een positief advies van de SURB op Saifs aanvraag tot BT. Maar ook vandaag blijft onzekerheid boven zijn hoofd hangen. Aangezien BT enkel mogelijk is in de gevangenis van Antwerpen, is een overplaatsing noodzakelijk. Door overbevolking in die laatste gevangenis is het echter nog even koffiedik kijken wanneer Saif kan verhuizen. Tot die tijd blijft hij afhankelijk van het mooie gebaar van Chocolate World om zijn opstart uit te stellen, want wanneer deze belofte op zijn beurt zou wegvallen, gaat de bal opnieuw aan het rollen.

Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker