Geen ziektebriefje meer nodig voor één dag


Als werknemer in een groot bedrijf hoef je geen ziektebriefje meer in te dienen als je maar één dag afwezig bent. Voor wie is de nieuwe regel van toepassing en hoe vaak? Hier vind je een woordje uitleg.

Een nieuwe wet schaft sinds november 2022 het ziektebriefje van één dag af, en dit voor maximaal drie keer per jaar. Opgelet: deze maatregel geldt niet in alle bedrijven, maar alleen voor organisaties met minstens 50 werknemers. In totaal gaat het om 1,9 miljoen werknemers, die voortaan minder naar de dokter zullen gaan voor zo’n ééndagsbriefje.

Wat moet jij onthouden als je ziek wordt?

1.     De vrijstelling van een ziektebriefje geldt niet voor KMO’s met minder dan 50 werknemers.  Deze werkgevers mogen dus nog wel voor elke ziektedag een ziektebriefje vragen.

2.     De vrijstelling van een ziektebriefje voor dag één geldt maximaal 3 keer per jaar bij dezelfde werkgever. Voor uitzendkrachten is de werkgever het uitzendbedrijf. 

3.     De regel geldt zowel voor ziekte van één dag, als over de eerste dag van een langere ziekteperiode. De regel geldt ook bij herval en dus bij elke nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid.

4.     Andere regels van ziekte moet je blijven naleven. Zo verwittig je uiteraard zo snel mogelijk je werkgever. Als je tijdens je ziekte niet op je thuisadres zou verblijven, moet je dat ook doorgeven aan je werkgever, omdat een controlearts kan uitgestuurd worden vanaf dag één.

5.     Als je langer dan één dag ziek bent, moet je vanaf dag twee en binnen de 48 uur een doktersbriefje binnenbrengen bij je werkgever.

Overigens is het zo dat er de laatste vijf jaar geen stijgende trend is qua eendagsziektebriefjes. Het wordt het meest gebruikt door de leeftijdsgroep 25-35 jaar en het ligt iets hoger bij bedienden dan bij arbeiders. Bijna negen op tien werknemers maakten in 2021 geen gebruik van het ééndagsziektebriefje. (Studie SD Worx okt 2022)

Ook interessant voor u

Meer Vacatures

In de kijker